ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής «www.xrysosoikos.gr») της Εταιρείας με την επωνυμία « Ισίδωρος Μυλωνάς & ΣΙΑ Ε.Ε. » και διακριτικό τίτλο « Χρυσός Οίκος » (Α.Φ.Μ 082713580, Δ.Ο.Υ XIOY, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.12033259000) που εδρεύει Απλωταριάς 51, Χίος 82132.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνουν με τρόπο σαφή και κατανοητό τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του www.xrysosoikos.gr, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», όπως ισχύουν σήμερα.

Οι παρόντες ‘Όροι Χρήσης, προϋποθέσεις και κανόνες αγορών που διέπουν το  www.xrysosoikos.gr, ισχύουν αποκλειστικά σε αυτό και δεν διέπουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την λειτουργία συνδεδεμένων σε αυτό εταιριών ή καταστημάτων.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το www.xrysosoikos.gr σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη αυτού. H πρόσβαση και η χρήση του www.xrysosoikos.gr, καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία σας με το σύνολο των Όρων Χρήσης του www.xrysosoikos.gr, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, για το λόγο αυτό, πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του www.xrysosoikos.gr, παρακαλούμε να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους, ώστε να είστε βέβαιοι ότι τους αποδέχεσθε, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρεία μέσω του www.xrysosoikos.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης, καθώς και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Εάν γίνει χρήση του  www.xrysosoikos.gr μετά από ανακοίνωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους νέους Όρους Χρήσης. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος του κειμένου αυτού κάθε φορά που γίνεται χρήση της ιστοσελίδας αυτής, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης. Η χρήση του www.xrysosoikos.gr μετά την ενημέρωσή σας για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Η πρόσβαση στο www.xrysosoikos.gr επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.xrysosoikos.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.xrysosoikos.gr. Οι χρήστες του www.xrysosoikos.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του www.xrysosoikos.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του www.xrysosoikos.gr γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής σας να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ

Γενικοί όροι

Το www.xrysosoikos.gr εξυπηρετεί πελάτες εντός Ελλάδας. Αποστολές εκτός Ελλάδας μπορούν να εκτελεστούν μόνο κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας.

Στο www.xrysosoikos.gr διαθέσιμα προς on-line αγορές είναι μόνο τα προϊόντα που φέρουν την συγκεκριμένη ένδειξη. Τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων (π.χ. ενδεικτικά η ύπαρξη εγγύησης, η ταυτότητα, τυχόν οδηγίες κλπ.) είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στο www.xrysosoikos.gr και επιλέγοντας (click) στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Τα υπόλοιπα προϊόντα αποτελούν ενημέρωση της Εταιρείας και είναι δυνατόν να παραγγελθούν μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης και εφόσον είναι διαθέσιμα.

Οι παραγγελίες που δίδονται στο www.xrysosoikos.gr υπόκεινται στην έγκριση της Εταιρείας. Η αποδοχή της παραγγελίας από μέρους της Εταιρείας δίδεται με την αποστολή σχετικού email. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την διεκπεραίωση παραγγελίας σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή κατάργησης προϊόντων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν αποτελούν πρόταση πώλησης, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητά αποδεκτή από την Εταιρεία.

Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας, δίπλα σε κάθε προϊόν και περιλαμβάνει και ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να μεταβάλει, χωρίς προειδοποίηση, τα διαθέσιμα είδη, τις τιμές τους, τις χρεώσεις αποστολής, καθώς και τρόπο λειτουργίας του www.xrysosoikos.gr. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να ενημερώνεστε για τους όρους χρήσης αυτού κάθε φορά που κάνετε χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

 

Υποβολή/ Ακύρωση παραγγελίας

Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω Προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Εταιρεία με την αποστολή έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το www.xrysosoikos.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xrysosoikos.gr προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

 

Tρόποι Πληρωμής

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας διαθέτουμε τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  1. Kατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω συνεργαζόμενες τράπεζες για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. 

Τράπεζα Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0137.49.0200133705 
IBAN: GR7802601370000490200133705
SWIFT / BIC: ΕRBKGRAA
Δικαιούχος Λογαριασμού: Ι. Μυλωνάς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 49001124376 
IBAN: GR5001104900000049001124376
SWIFT / BIC: ETHNGRAA 
Δικαιούχος Λογαριασμού: Ι. Μυλωνάς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ως αιτιολογία στην κατάθεση σας παρακαλούμε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο σας. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν έξοδα για την εκτέλεση της τραπεζικής συναλλαγής, τα επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης. 

Για ταχύτερη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας μπορείτε να μας στείλετε τo αποδεικτικό πληρωμής μέσω email στο info@xrysosoikos.gr είτε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 22710 20602.

 

  1. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα (με άμεση χρέωση ή άτοκες δόσεις)

Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές και χρεωστικές Visa, MasterCard, Maestro, Diners, οποιασδήποτε Τράπεζας.

Δίνεται η επιλογή άτοκων δόσεων για ποσά μεγαλύτερα των 100 €, εφόσον η κάρτα σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτή.

Η πληρωμή του ποσού πραγματοποιείται μέσω της τράπεζας Eurobank που εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας η τράπεζα δεν χρεώνει το ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Η χρέωση πραγματοποιείται κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας. Όλα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη που καταχωρούνται δεν αποθηκεύονται κάπου, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (www.xrysosoikos.gr) με την χρέωση των χρεωστικών ή πιστωτικών σας καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς. Το www.xrysosoikos.gr δεν αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας. Κάθε φορά λοιπόν που πραγματοποιείτε αγορές μέσω του eshop μας, θα πρέπει να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας.

 

  1. Παραλαβή και εξόφληση από το κατάστημα

Εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να εξοφλήσετε και να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μας. Διεύθυνση: Απλωταριάς 51, Χίος, 82132.

 

Τρόποι Αποστολής

Το www.xrysosoikos.gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα έξοδα αποστολής για την Ελλάδα είναι ΔΩΡΕΑΝ μέσω των ταχυμεταφορικών ACS Courier και Speedex Courier.

Αφού λάβουμε και επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας, η παραγγελία σας αποστέλλεται στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει, ενώ έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε την παραλαβή του δέματος σας από το κατάστημα Courier ACS ή Speedex που σας εξυπηρετεί.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δε μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες, απομακρυσμένα νησιά κτλ.) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας σας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη αποσταλεί από εμάς.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για λόγους ασφαλείας, για την παραλαβή της παραγγελίας σας από το συνεργαζόμενο Courier απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή κάποιου σχετικού εγγράφου, ενώ σας συστήνουμε να ελέγξετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

 

Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιλέγοντας κάποιο άλλο προϊόν ή ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων σας. Και στις δύο περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Να επικοινωνήσετε με το κατάστημα στο τηλέφωνο +30 22710 20602 ή στο mail info@xrysosoikos.gr, προκειμένου να αναφερθεί το αίτημα σας και να εγκριθεί η επιστροφή του προϊόντος.
  • Tο προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις), δεν θα πρέπει να έχει φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής και το ειδικό καρτελάκι της εταιρείας ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να μην έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν πρόκειται για ρολόι, δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το μπρασελέ του ή να έχει γίνει οποιοδήποτε είδους τροποποίηση. Δεν γίνεται δεκτή η αλλαγή προϊόντος που έχει τροποποιηθεί μετά από σχετική υπόδειξη του πελάτη πχ αλλαγή νούμερου σε δαχτυλίδι, μήκους αλυσίδας κλπ. καθώς επίσης σε προϊόν εξατομικευμένης παραγγελίας.
  • Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο με τις ταχυμεταφορικές εταιρίες ACS Courier ή Speedex Courier ενώ η συσκευασία της αποστολής του προϊόντος που επιστρέφεται πρέπει να είναι ασφαλής έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποια φθορά κατά την μεταφορά του. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά την μεταφορά της επιστροφής η εταιρεία ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. 

Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνονται αποδεκτές . Αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει εκτελεστεί εσφαλμένα από εμάς, όπως αποστολή ελαττωματικού προϊόντος ή κατεστραμμένης συσκευασίας ή διαφορετικού προϊόντος από αυτού της παραγγελίας σας, τότε δικαιούστε την επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς δική σας επιβάρυνση.

Τέλος, σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, αφού πρώτα αφαιρεθούν από το ποσό που θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας τα έξοδα αποστολής και επιστροφής της παραγγελίας σας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο www.xrysosoikos.gr είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεώνονται σε τακτική βάση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης ή/και πελάτης αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία χρήσης του.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο www.xrysosoikos.gr, καθώς επίσης δεν εγγυάται ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή λάθη, ούτε ότι σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη θα διορθώνονται αυτομάτως. Επίσης η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες ή/και πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής κι έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου και δεν εγγυάται την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της.

Η Εταιρεία δε δύναται να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, εγγυάται όμως ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τη μη διαθεσιμότητα αυτών ή την τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Eλληνικό δίκαιο.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του www.xrysosoikos.gr, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Χίου.

 

MENOY

xrysos oikos logo

Μη χάσετε τις προσφορές μας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο